King Design hjelper deg å gjøre rapporten til en vellykket strategisk kommunikasjonskanal enten den er interaktiv eller skal trykkes.

King Design hjelper deg å gjøre rapporten til en vellykket strategisk kommunikasjonskanal enten den er interaktiv eller skal trykkes.

Sustainability eksperter med fokus på egen innsats
Ta en nærmere titt på hvordan Position Green håndterer ESG-risikoer og -muligheter. Rapporten skisserer bedriftsomfattende bærekraftsinnsats og reflekterer selskapets ambisjoner som bærekraftsleder i bransjen. King Design har laget et interaktivt dokument med brukervennlig format som tar seg like bra ut på skjerm som på trykk.
Slik tar Wiersholm samfunnsansvar
Wiersholm er medlem av UN Global Compact, og presenterer i en ny årsrapport hvilke fremskritt firmaet gjør på ulike satsningsområder knyttet til FNs bærekraftsmål. Vi har laget et interaktivt dokument med brukervennlig format som tar seg like bra ut på skjerm som på papir.
Årsrapporten er en viktig del av Advokatforeningens medlemskommunikasjon og ivaretar behovet for å formidle organisasjonens formål og medlemsaktiviteter.
Årsrapporten har en magasininspirert lay-out der bildebruk og infografikk spiller en viktig rolle. En årsrapport består av mye tekst og tall og det er viktigere å gjøre innholdet tilgjengelig og lettfattelig, gjennom god disposisjon og god bruk av typografi.
Trenger du en årsrapport? Kontakt oss så tar vi en prat
Interaktiv pdf
Hvis du ønsker å nå flere med årsrapporten både digitalt og på trykk kan en interaktiv pdf publisert på nett være en god løsning. Vi kombinerer formatet vi har designet for trykk med en publiseringsløsning som gjør årsrapporten tilgjengelig og enkel å navigere i på nett.
Nettbasert årsrapport
En nettbasert årsrapport engasjere kundene dine på nye måter. Årsrapporten kan knyttes opp mot dine eksisterende nettsider eller lages som en frittstående løsning. Tall kan presenteres og visualisere med dynamiske grafer og innholdet kan suppleres med film og tilrettelegges for deling i sosiale medier.
Årsrapporten utvikles i Wordpress og gjør det enkelt for deg å videreutvikle og publisere innhold selv dersom du ønsker det.
Gode grafer og illustrasjoner formidler både finansiell informasjon og budskap på nye og spennende måter!
Vi har lang erfaring med design av årsrapporter og finansiell informasjon for en rekke selskaper og organisasjoner. Her er noen av dem:
Advokatforeningen
Aspelin Stormbull (Aspelin Ramm)
Belships
Cefor (Sjøassurandørernes Centralforening)
CMR (Christian Michelsen Research)
Expert
Fibo Group
Heidenreich Holding
Idex
Jernbaneverket
Kistefos
Kværner
Kværner Shipping
Legeforeningen
Møller-gruppen
NITO
Norsk Film
Rocksource
ScanWafer (REC)
Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (Innovasjon Norge)
Storebrand
Western Bulk Shipping
Wiersholm

Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg:
hallo@kingdesign.no
+47 928 31 337