Samarbeid er nøkkelen til et godt resultat og det starter med et hyggelig møte slik at vi blir bedre kjent med hverandre.

Samarbeid er nøkkelen til et godt resultat og det starter med et hyggelig møte slik at vi blir bedre kjent med hverandre.

Skalérbare prosesser
For å skape tillit og effektiv kommunikasjon er det viktig med felles forståelse og at forventningen til hverandres bidrag inn i prosessen avklares. 
En designprosess består av flere faser, aktiviteter og involveringer. Vår erfaring er at en god designprosess må være skalérbar og justeres etter prosjektets egenart og ambisjonsnivå. Uansett hvordan vi velger å jobbe med ditt prosjekt, kan du være trygg på at våre metoder sikrer effektiv framdrift og et godt resultat.
Kontakt oss gjerne så kan vi se hva vi kan hjelpe deg med.
Innsikt og strategi
For å skape gode designløsninger må vi forstå problemstillingen og identifisere utfordringene og mulighetene. 
Vi må bli kjent med deg og dine målgrupper, og konteksten designløsningen skal virke i. Brukerens behov og dine forretningsmål vil alltid være i fokus, uansett om vi lager en visuell identitet, nettside eller magasin. ​​​​​​​
Design skal svare på et behov uansett om vi lager en en visuell identitet, nettside, magasin eller årsrapport. 
Idé og konsept
En god idé og et sterkt konsept er ryggraden i våre designløsninger, og binder strategi og berøringspunkter sammen. Dette gir kreative muligheter til å skape løsninger som engasjerer og varer over tid. ​​​​​​​
Design og utvikling
Ved å jobbe smidig, teste og justere, utvikler vi idéer og konsepter til løsninger som er solid forankret i designstrategien. Like viktig som å fange det store bildet er det å sørge for at hver detalj skinner.

Effekt og oppfølging
En designløsning er en investering som må få mulighet til å vokse og utvikle seg. King Design er opptatt av å skape langvarige relasjoner til våre kunder, og vi mener at aktiv designoppfølging er viktig for å opprettholde engasjement og relevans for dine kunder og brukere.