«Med HABs nye visuelle identitet fra King Design, fremstår vi nå tydeligere og mer profesjonelle på alt fra anleggsplasser til web. Michael King hjalp oss med å avklare våre strategiske designbehov, og hans arbeidsmetode er basert på kunnskap, fleksibilitet og godt samarbeid – perfekt til våre behov.»
Henriette Hansen, Administrasjonskoordinator, HAB Construction AS
Redesign av logo – forenklet og forbedret
HABs gamle logo viker nå plass for King Designs nye og tydeligere design. Med den nye visuelle profilen tar selskapet eierskap til en mer lesbar logo med fokus på ordbildet HAB, og med en friskere blåfarge som signaliserer tillit og stabilitet.
Vi har understreket navnet for å vektlegge HABs kompetanse innen grunnarbeid i anleggsprosjekter.
Det gjelder å bli sett
HABs identitet oppleves som klar og lett gjenkjennelig, uavhengig av brukssituasjon.
Gjennomført visuell identitet
King Design har som en del av en helhetlig designprosess også hjulpet HAB med utforming av websider, korrespondanse, presentasjonsmateriell og nyhetsbrev.
Trenger du en logo og visuell identitet?
Ta kontakt så tar vi en prat.

Michael King
michael@kingdesign.no
+47 928 31 337
Videoen «Jobb i HAB» deles på Facebook og bidrar til å rekruttere tøffe folk til anleggsprosjekter.