Moderne og robust visuelle identitet 
Da King Design ble engasjert for å modernisere Forskerforbundets visuelle identitet, var identiteten fragmentert og manglet et helhetlig system som ivaretok organisasjonens kommunikasjonsbehov. 
Ved å justere typografien og fargene i logoen, skapte vi en tydeligere og mer lettlest logo som sammen med et «F-element» er med på å visualisere konseptet «Kunnskap gir vekst – organisering gir styrke».
Resultatet er en lett gjenkjennelig og robust visuell identitet som er enkel å implementere og vedlikeholde. Identiteten omfatter logo, farger, typografi, F-element, bilder og layout og danner et rammeverk for kommunikasjon som bidrar til økt medlemsoppslutning.
«Forskerforbundet har brukt King Design som samarbeidspartner innen grafisk design siden 2004. Vi er meget fornøyd med arbeidet som utføres og gir King Design vår varmeste anbefaling.»
Unn Rognmo, Informasjonsleder Forskerforbundet
Designmanual med enkle veiledninger for bl.a logobruk, typografi og farger sørger for at den visuelle identiteten framstår etter intensjonene.

Robust malverk for informasjonsmateriell
Forskerforbundet har et stort behov for å produsere informasjonsmateriell og annonser. Derfor var det viktig å designe et robust malverk, der den visuelle identiteten og foto spiller en sentral rolle.
Vi har definert 3 hovedformater og alle har den karakteristiske røde stripen i toppen. Layouten er stram, samtidig som bruk store fargeflater og F-elementet gir den nødvendig varme.
Foto
Foto er en sentral del av den visuelle identiteten og vi har lagt vekt på å opparbeide et bildearkiv med fokus på mennesker, fellesskap, utdanning og forskning som støtter opp om hovedkonseptet: Kunnskap gir vekst – organisering gir styrke.
Trenger organisasjonen en helhetlig visuell identitet? 
King Design har levert visuelle identitet, design og kommunikasjon for Advokatforeningen, Yngre Advokater, Akademikerne, NITO, og Legeforeningen i tillegg til Forskerforbundet. Kontakt oss så kan vi se hva vi kan hjelpe deg med. 

Michael King
michael@kingdesign.no
+47 928 31 337