Et godt samarbeid er nøkkelen til et godt resultat, og starter gjerne med et hyggelig møte slik at vi blir bedre kjent med hverandre.

Et godt samarbeid er nøkkelen til et godt resultat, og starter gjerne med et hyggelig møte slik at vi blir bedre kjent med hverandre.

Skalérbare prosesser
For å skape tillit og effektiv kommunikasjon er det viktig med felles forståelse og at forventingen til hverandres bidrag inn i prosessen avklares. 
En designprosess består av flere faser, aktiviteter og involveringer. Vår erfaring er at en god designprosess må være skalérbar og justeres etter prosjektets egenart og ambisjonsnivå. Uansett hvordan vi velger å jobbe med ditt prosjekt, kan du være trygg på at våre metoder sikrer effektiv framdrift og et godt resultat.
Sammen utformer vi en solid forankret designbrief som legger grunnlaget for et godt resultat. Kontakt oss gjerne så kan vi se hva vi kan hjelpe deg med.
Innsikt og strategi
For å skape gode designløsninger må vi forstå problemstillingen, identifisere utfordringene og mulighetene. 
Vi må bli kjent med deg og dine målgrupper og konteksten designløsningen skal virke i. Brukerens behov og løsningens nytteverdien vil alltid være i fokus, uansett om vi lager en visuell identitet, nettside eller magasin. 
Idé og konsept
En god idé og et sterkt konsept bygger på innsikt og strategi og gir oss kreative muligheter til å skape løsninger som engasjerer og varer. Idéen og konseptet er ryggraden i våre designløsninger og binder strategi og berøringspunkter sammen.
Design skal svare på et behov og tilrettelegge for opplevelse, uansett om vi lager en en visuell identitet, nettside, magasin eller årsrapport. 
Designutvikling
Gjennom skisser, utforskning og justeringer utvikler vi idéer og konsepter til løsninger. Ved å jobbe agilt og teste ulike retninger, kommer vi fram til en løsning som er solid forankret i designbriefen og som er gjennomarbeidet til minste detalj. 
…og her er noe av hemmeligheten: Like viktig som å  fange det store bildet er det å sørge for at hver detalj skinner.
Effekt og oppfølging
En designløsning er en investeringer som må få mulighet til å vokse og utvikle seg. Vi er opptatt av å skape langvarige relasjoner til våre kunder og aktiv designoppfølging er viktig for å opprettholde engasjement og relevans for dine kunder og brukere.