Logo og identitet for Bedrebest.no

Bedrebest.no er en sammenligningstjeneste for produkter knyttet til privatøkonomi. Her kan du finne det beste alternativet for deg og holde deg oppdatert på priser.

Vi leverte: Rådgivning, logo og visuell identitet.
Navnbytte og relansering
Bedrebest.no er en tjeneste som tidligere var kjent under navnet «Kort og Kontant». Gjennom navnebyttet ønsket de å fokusere mer på fordelene du oppnår som bruker samtidig som navnet er mer fleksibelt og fungerer med et større spekter tjenester.
Gjennom utviklingen av logoen og den visuelle identiteten fokuserte vi på sammenkoblingen mellom Bedrebest og brukeren. Gjennom å trekke symbolet inn som en del av logoen har vi skapt en særegen logo som underbygges av fargene som gjenspeiler på en utvikling fra bedre til best.
Skille seg ut
Det var viktig for Bedrebest å skille seg ut og fargene ble valgt etter en analyse av hva hvilke farger som dominerer blant konkurrentene. Logoen og den visuelle identiteten har et mykt og vennlig uttrykk som skal treffe en bred målgruppe uavhengig av kjønn, alder og interesse, det som står i sentrum her er behovet tjenesten dekker
Nettside
Identiteten er implementert på nettsiden og utvikles stadig som en viktig del av tjenestene til bedrebest.no. Finn de beste tjenestene for deg på bedrebest.no.
Bedrebest-Even!
Sammen med identiten har vi utviklet en karakter som hjelper deg å finne rett produkt. Bedrebest-Even viser deg hvilke produkter du bør velge og er en morsom maskot for tjenesten.
Trenger du en logo og en visuell identitet?
Ta kontakt oss, så tar vi en prat.
Morten Budeng
morten@kingdesign.no
+47 93 08 13 83
Michael King
michael@kingdesign.no
+47 92 83 13 37